Gominë për dyer dhe dritare

Roto NT DESIGNO


Në ofertën tonë gjëni lloje të ndryshme të gominave (diktun) për dyer dhe dritare me dimenzione dhe ngjyra të ndryshme.

Standard ngjyra:

Në fotot më poshtë gjeni se cila gominë është e preferuar.

Screen Shot 2016-04-24 at 2.09.18 PM
Screen Shot 2016-04-24 at 2.09.25 PM