Materiale për instalim sipas udhëzimeve RAL


PRODUKTET:Përfitimet. Ajër testues sipas DIN 18542 e BGR e mbrëndshmedhe e konkretizuar nga ngjyra. Izolim termik dhe I shëndoshë (59db). Rezistenca e ujit 600Pa sipas DIN 18542 BG1. Kundër përshkues ndaj ujit dhe zjarrit. Kjo është përgjithesishtë ne përputhje me ngjyrat. Garancion 10 vjeqar ne funksion ,ne përputhje me udhezimet. Cilësia e produktit është arritur permes zbatimit të përhershëm. Kontroll të cilësisë se mbrëndshme dhe të jashtme testuar BBS. Instituti për certifikim , Rosenheim.

KOPRIBAND 3 PLUS Ajër testues sipas DIN 18542 e BGR e mbrendshme është karakterizuar nga ngjyra dhe izolimi termik (59 db) Rezistenca e ujit 600Pa sipas DIN 18542 BG1. Garancion 10 vjeqar ne funksion ,ne përputhje me udhezimet. Cilësia e produktit është arritur permes zbatimit të përhershëm. Instituti për certifikim , Rosenheim.

Ngjitje e ftohtë , pra kjo është përpunuar ne temperatura të uleta nuk permban tretes , perdorim ne zona të mbrëndshme dhe të jashtme ne nënshtresa që përmbajnë silikon. Për të siguruar mbivendosje në anën e siperme të të dyja palet janë të paisura me ndarjen me shirita.

Login

Lost your password?