Prag alumini për dyer ballkoni


Prag për dyer ballkoni të cilet na e mundësojnë levizjën nga hapesira e mbrendshme ne terracë ballkon. Ata janë bërë zakonisht nga profile të njejta si të dritarës , sepse është e vetmja menyrë për të ruajrtur shikimin mbrenda dhe jashtë.

Kur dera e ballkonit ka nji prag shtesë dhe I cili është me I lartë atëhere preferojmë nji prag më të ulët për të pasur nji hapësirë me të mirë dhe jo penguese.

Ketu kemi problem sepse dyert e ballkonit zakonisht kanë prag me të lartë pasi janë bërë nga I njejti profil si I dritareve dhe për këtë arsye kemi nevojë për të ulur pragun, dhe ti sigurojmë mbyllje me sistemet me të reja.

Për arsyet e mësiperme kufijt e derës ndryshojnë

Pragu me vetem nji shtseë në vulë është problem për të fiksuar elementin e mbylljës. Pragu I dyerve për të bërë ndarje termike në fletë. Pragu I dyerve për izolim termik në fletë.

Pragu I dyerve me gominë dyanesore. Pragu I dyerve për hapje nga jshtë. Pjesë të ndryshme për të rritur funksionin izolues. Pragu I dyerve I cili është për dyer . 20-35mm. Prag I zakonshëm me gominë në një vulë shtesë. Extra prag me pjesën levizëse në vula të mbrëndshme me mundësi shtesë të profilit. Prag termik për ndarje të dyerve me gominë.

Prag të dyerve të izoluar termikisht I bërë nga PVC, dhe Alumin për të zvogëluar rrjedhën e nxehtësisë ne elementin lidhës e cila në bashkëpunim me instalim të qon në kursim të energjisë.

Niveli I këtij lloj pragu është 20mm. te përshtatshëm për ndertim të ri dhe rinovim.

Login

Lost your password?