Roto NT

Roto NT


Aksesor Roto NT për ndertesa moderne ,me paisje kthyese I menduar për dyer dhe dritare nga Druri,PVC si dhe Alumin me kanal 16mm.
Kudo në botë percakton standarde të teknologjisë dhe marketingut, dhe plotëson kërkesat në aspektin e sigurisë I lehtë në përdorim,I qëndrueshëm dhe i dizajnuar.
Roto NT është I përshtatshëm për forma dhe madhësi të ndryshme të dritareve , si dhe të gjithë përbërësit janë të lidhur në menyrë të përkryer me njëri tjetrin, i cili lejon mundësi pothuajse të pakufizuar në kombinime.
Roto NT është I përshtatshëm për dritare në hapje dhe kip, I bërë nga Druri, PVC, si dhe Alumin.
Të përshtatshëm për:
Peshat e cekura më poshtë.
Deri në 150kg. Tek profilet e drurit. Deri në 130kg. Tek profilet e PVC së. Deri në100 kg. Tek profilet e aluminit.
Për peshat deri në 150 kg. mund të përdorët aksesori I fshehur . Roto NT. Designo.
Ndersa për peshat deri në 300 kg. duhët të përdorët aksesori Roto NT PowerHinge, për dritare vecanërishtë të rënda prej druri.

- General Catalogue (1/4)
- General Catalogue (2/4)
- General Catalogue (3/4)
- General Catalogue (4/4)