Varnostna tehnologija


Varnostna tehnologija za javne zgrabe

Bodi si gre za bolnišnice, šole, diskoteke ali stavbe v katerih se nahaj več sto ljudi, so varnostni sistemi osnovnega pomena za varnost zgradb, za preprečevanje požarov in v osnovi za varnost ljudi.

Pri različnih komponentah in sistemih varnostne tehnologije GEZE na primer avtomatskih pogonih za vrata, vratnih zapiralih, ključavnicah, odpiralih za vrata za izhod v sili, sistemih za javljanje o požaru in nevarnosti, je skupni imenovalec ta, da vsi uporabljajo nadzorni sistem TZ 320, predstavlja pa nekakšne možgane sistema, vsi skupaj pa tvorijo GEZE SecuLogic sistem za zasilni izhod. Sistemi zadoščajo vsem zahtevam in so izredno zanesljivi, sodobni, in oblikovno prefinjeni. Sistem SecuLogic ustreza EltVTR in DIN EN 13637.

Kot sistemska rešitev, ki temelji na spletni tehnologiji "vse v enem" z vsemi komponentami za vrata zadošča sistem GEZE SecuLogic kontrola pristopa. Tako vam na tem mestu ponujamo biometrični sistem ali sistem identifikacije s kartico. Garantirano zaklepanje, zanesljiva varnost proti vlomilcem, hitro odpiranje v primeru zasilnega izhoda in kontroliran dostop - to so prednosti samozaklepnih panik ključavnic.

Login

Lost your password?